ผลิตและจำหน่ายกระดาษต่อเนื่องทุกชนิด ใช้กระดาษคุณภาพดี เคมีคมชัด
และรับพิมพ์แบบฟอร์ม เอกสารที่ใช้ในบริษัททุกชนิด 
เช่น แบบฟอร์มใบกำกับภาษี, แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน, สลิปเงินเดือนคาร์บอน,
ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบวางบิล, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น
ย้ายค่ายโรงพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Dotmatrix พิมพ์กระดาษต่อเนื่อง


เราคือโรงงานผู้ผลิตกระดาษต่อเนื่องโดยตรง จึงทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าในราคาที่ถูกและมีคุณภาพที่สุด
กระดาษเคมีที่ใช้มีความคมชัด และรับรองคุณภาพของเคมีนานถึง 5 ปี
กระดาษต่อเนื่องราคาถูก พิมพ์บิลเล่ม กระดาษต่อเนื่องเคมี
กระดาษต่อเนื่องแบบฟอร์มดีไซน์

งานพิมพ์เข้าเล่ม

กระดาษเคมีในตัว

กระดาษต่อเนื่องคาร์บอน สลิปเงินเดือนคาร์บอน พิมพ์ซองจดหมาย
กระดาษปอนด์สอดคาร์บอน

สลิปเงินเดือนคาร์บอน

งานพิมพ์ซองจดหมาย

แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องเคมี (Design Form)

ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, สลิปเงินเดือนคาร์บอน, ใบส่งสินค้า, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ
เรามีแบบฟอร์มให้ท่านเลือกหลากหลาย และออกแบบให้ฟรี
 
กระดาษต่อเนื่อง ใบกำกับภาษี แบบฟอร์ม
ตัวอย่างแบบฟอร์มเคมีต่อเนื่องบิลใบกำกับภาษี
ขนาด 9x11 นิ้ว พิมพ์ 3 สี  (ดำ, ชมพู, เหลือง)

              
ฟรีไฟล์ Excel   ฟรีออกแบบ   ฟรีฟิล์ม + เพลท   ฟรีจัดส่ง *
 
 

กระดาษต่อเนื่องแบบฟอร์มสำเร็จรูป ราคาพิเศษ ฟอร์มถูกต้องตามสรรพากรต้องการ แถมฟรี "ไฟล์ Excel"
กระดาษต่อเนื่อง Easy1 กระดาษต่อเนื่อง Easy2 กระดาษต่อเนื่อง Easy3
ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้
Easy 1 ขนาด 9x11 นิ้ว 5 ชั้น
กล่องละ 2,500 บาท
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
Easy 2 ขนาด 9x11 นิ้ว 5 ชั้น
กล่องละ 2,500 บาท
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า
Easy 3 ขนาด 9x11 นิ้ว 5 ชั้น
กล่องละ 2,500 บาท
กระดาษต่อเนื่อง 6 ชั้น กระดาษต่อเนื่อง หักภาษีณที่จ่าย กระดาษต่อเนื่องใบวางวิล
ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ
6 ชั้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง
กล่องละ 3,000 บาท
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
4 ชั้น บรรจุ 500 ชุด/กล่อง
กล่องละ 1,200 บาท
ใบวางบิล
2 ชั้น บรรจุ 2,000 ชุด/กล่อง
กล่องละ 1,200 บาท
ฟอร์มต่อเนื่องใบส่งสินค้า2ชั้น ฟอร์มต่อเนื่องใบส่งสินค้า3ชั้น สลิปเงินเดือน
ใบส่งสินค้า 2 ชั้น
บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง
กล่องละ 1,750 บาท
ใบส่งสินค้า 3 ชั้น
บรรจุ 500 ชุด/กล่อง
กล่องละ 1,950 บาท
สลิปเงินเดือนคาร์บอน มี 2 สี (ดำ น้ำเงิน)
3 ชั้น บรรจุ 1,000 ชุด/กล่อง
กล่องละ 1,900 บาท
 
 
>> WARANTY CERBOLESS PAPER 5 YEAR <<
รับรองคุณภาพกระดาษเคมี พร้อมเอกสารยืนยันคุณภาพ
เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
 #กระดาษต่อเนื่อง #รับทำใบเสร็จรับเงิน #พิมพ์ใบกำกับภาษี #แบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่อง #พิมพ์บิลต่อเนื่อง #กระดาษคาร์บอน#กระดาษต่อเนื่องใบกำกับภาษี #โรงพิมพ์แบบฟอร์ม #รับทำสลิปเงินเดือน #โรงงานผลิตกระดาษต่อเนื่อง #โรงพิมพ์ในกรุงเทพ
#โรงพิมพ์บางบอน #รับทำบิลเงินสด #พิมพ์บิลเงินสด #รับทำใบเสร็จ #โรงพิมพ์ด่วน
Visitors: 834,934