กระดาษต่อเนื่อง 5 ชั้น Easy 1

กระดาษต่อเนื่องฟอร์มสำเร็จรูป 5 ชั้น
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า

  • กระดาษต่อเนื่องขนาด 9x11 นิ้ว
  • ใช้กระดาษเคมีคุณภาพดี (BY OJI) เนื้อเนียน เคมีติดคมชัด
  • เอกสารออกเป็นชุด แบบฟอร์มถูกต้องตามรูปแบบสรรพากร
  • มีไฟล์ Excel ให้พร้อมใช้
  • บรรจุ 500 ชุด / กล่อง
  • ใช้กับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix
 
ราคากล่องละ 2,500 บาท 
Visitors: 842,324