หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

กระดาษต่อเนื่องฟอร์มสำเร็จรูป 4 ชั้น
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ


  • กระดาษต่อเนื่องขนาด 9x11 นิ้ว
  • ใช้กระดาษเคมีคุณภาพดี เคมีติดคมชัด
  • เอกสารออกเป็นชุด แบบฟอร์มถูกต้องตามรูปแบบสรรพากร
  • มีไฟล์ Excel ให้พร้อมใช้
  • บรรจุ 500 ชุด / กล่อง
  • ใช้กับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix

ราคากล่องละ 1,200 บาท
Visitors: 802,789