สลิปเงินเดือน (Pay Slip)

กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือนคาร์บอน เป็นงานพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับเงินเดือนต่างๆ มีลายทึบเพื่อปกปิดข้อมูล
บางส่วนที่เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยขนาดทั่วไปที่นิยมใช้คือ ขนาด 9x5.5 นิ้ว 3 ชั้น
กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือนคาร์บอน รับทำสลิปเงินเดือน กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือนคาร์บอน รับพิมพ์สลิปเงินเดือน
     
กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือนคาร์บอน รับพิมพ์สลิปเงินเดือน กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือนคาร์บอน รับพิมพ์สลิปเงินเดือน กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือนคาร์บอน รับทำสลิปเงินเดือน
     
สลิปเงินเดือน หรือ Pay Slip คือ เอกสารที่มอบไว้แก่พนักงานในวันที่รับค่าจ้าง
และพนักงานลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน โดยแบ่งเป็นงาน 3 ชั้น ได้แก่
กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือน 3 ชั้น
ชั้นที่ 1 ฝ่ายบุคคลเก็บไว้เอง ประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อพนักงาน แผนก วันที่ เป็นต้น
กระดาษต่อเนื่องสลิปเงินเดือนคาร์บอน
ชั้นที่ 2 ส่วนที่ให้พนักงาน เป็นชั้นปิดทึบข้อมูลโดยใช้ Masking เพื่อปกปิดข้อมูลที่เป็นความลับ
ชั้นที่ 3 ส่วนที่ให้พนักงาน ซึ่งจะติดกาวอยู่กับชั้นที่ 2 รายละเอียดที่ปรากฎจะเหมือนกับชั้นที่ 1 
จะแตกต่างตรงที่ด้านหลังนั้น
มี Masking ปิดทึบอีกเพื่อป้องกันการมองเห็นให้เป็น 100%
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย @LINE ID : @doubleprintsale หรือ คลิกที่รูป
โทรศัพท์ : 02-417-8300 มือถือ : 086-338-7355
E-mail : doubleprintinter@gmail.com, doubleprintinter@hotmail.com


Visitors: 825,386