สลิปเงินเดือนคาร์บอน 3 ชั้น

สลิปเงินเดือนคาร์บอนฟอร์มเปล่า 3 ชั้น
ใช้สำหรับแจ้งรายละเอียดการรับเงินเดือนต่างๆ ของพนักงาน มีลาย Masking ทึบ
สำหรับปกปิดข้อมูลที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น

  • กระดาษต่อเนื่องขนาด 9x5.5 นิ้ว
  • มี 2 แบบ (พิมพ์สีดำ และ พิมพ์สีน้ำเงิน)
  • เป็นฟอร์มเปล่า ไม่มีเส้นตาราง สามารถจัดรูปแบบเองได้ตามต้องการ
  • มีไฟล์ Excel ให้พร้อมใช้
  • บรรจุ 1,000 ชุด / กล่อง
  • ใช้กับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix
 
ราคากล่องละ 1,900 บาท 
Visitors: 834,933