การเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้สำเนา เพราะสามารถพิมพ์ได้ครั้งละหลายๆแผ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของเครื่องพิมพ์หัวเข็ม
 แต่จะไม่เหมาะสำหรับการพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง หรือต้องใช้รูปภาพ

การทำงานของเครื่องพิมพ์งานกระดาษต่อเนื่องจะใช้หลักการสร้างจุดลงบนกระดาษโดยตรง หัวพิมพ์มีลักษณะเป็นเข็ม
เมื่อพิมพ์ลงบนกระดาษหัวเข็มจะไปกระแทกกับผ้าหมึกทำให้เกิดจุดขึ้น ความคมชัดของข้อมูลขึ้นอยู่กับจำนวนจุด การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์จะมีเสียงดังพอสมควร
เครื่องพิมพ์ Dot Matrix ที่เราแนะนำ
EPSON LQ-310 EPSON LQ-590II EPSON LQ-590IIN
Epson LQ-310
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 4 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 3)
แถมฟรีกระดาษโน้ต

ราคา 9,500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<
Epson LQ-590ll
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 6 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 5)
แถมฟรีกระดาษโน้ต


ราคา 23,900 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<
Epson LQ-590llN
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 6 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 5)
แถมฟรีกระดาษโน้ต


ราคา 30,500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<

EPSON LQ-630

EPSON LQ-2090II

EPSON LQ-2090IIN
Epson LQ-630
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 5 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 4)
แถมฟรีกระดาษโน้ต


ราคา 13,500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<
Epson LQ-2090ll
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 7 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 6)
แถมฟรีกระดาษโน้ต

ราคา 30,500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<
Epson LQ-2090llN
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 7 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 6)
แถมฟรีกระดาษโน้ต

ราคา 36,500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<

EPSON LQ-2190

EPSON DLQ-3500

EPSON DFX-9000
Epson LQ-2190
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 6 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 5)
แถมฟรีกระดาษโน้ต


ราคา 38,700 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<
Epson DLQ-3500
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 8 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 7)
แถมฟรีกระดาษโน้ต

ราคา 66,900 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<
Epson DFX-9000
สามารถพิมพ์บนกระดาษต่อเนื่องได้สูงสุด 10 ชั้น
(ต้นฉบับ 1 + สำเนา 9)
แถมฟรีกระดาษโน้ต

ราคา 99,000 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม  >> Click <<
 
** คำแนะนำ **
ควรเลือกใช้เครื่องพิมพ์ให้เหมาะสมกับจำนวนชั้นกระดาษ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการพิมพ์แล้วไม่ชัด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง


Visitors: 834,933