กระดาษฝอย กันกระแทก (Shredded paper)

สามารถใช้กันกระแทกในการห่อพัสดุได้ หรือใช้รองสินค้าได้ เช่น แก้ว น้ำหอม เครื่องสำอาง เป็นต้น
ลดการใช้พลาสติก เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อนได้อีกต่างหาก

กระดาษฝอยกันกระแทก
กระดาษฝอย รุ่นไม่มีลาย กระดาษฝอย รุ่นมีลาย กระดาษฝอย รุ่นมีรู
กระดาษฝอย สีเขียว กระดาษฝอย สีขาว กระดาษฝอย สีเหลือง
มี 5 สี ได้แก่ : เขียว ขาว เหลือง ฟ้า ชมพู
ขนาดเส้น : 4 มิล
ราคา : กิโลกรัมละ 80 บาท

มี 5 สี ได้แก่ : ขาว ฟ้า ชมพู เขียว เหลือง
ขนาดเส้น : 4 มิล
ราคา : กิโลกรัมละ 25 บาท

มี 5 สี ได้แก่ : ขาว ฟ้า ชมพู เขียว เหลือง
ราคา : กิโลกรัมละ 25 บาท


กระดาษฝอย รุ่นปรู๊ฟปรู๊ฟ กระดาษฝอย รุ่นสายรุ่ง  
กระดาษฝอย น้ำตาล กระดาษฝอย รีไซเคิล  
ใช้กระดาษปรู๊ฟน้ำตาล
ขนาดเส้น : 4 มิล
ราคา : กิโลกรัมละ 80 บาท
กระดาษฝอยคละสี คละลาย
ขนาดเส้น : 4 มิล
ราคา : กิโลกรัมละ 25 บาท
 


Visitors: 802,785