คุณลักษณะ การเคลือบน้ำยา 3 ประเภท

อาบน้ำยา Spot Carbon Ink
เป็นการอาบน้ำยาเฉพาะจุด ใช้หมึกในการเคลือบคาร์บอนไว้ด้านหลัง นิยมใช้ในลักษณะงานซองสลิปเงินเดือน (Pay Slip)
ซึ่งจะเคลือบในส่วนที่อยู่บนกระดาษปอนด์ หรือใบปะหน้า

 อาบน้ำยา Sensitizing Ink
เป็นการอาบน้ำยาเฉพาะจุด เพื่อป้องกันการมองเห็นบางส่วน ที่ต้องการให้เป็นความลับของบริษัท เช่น ราคา, จำนวน เป็นต้น
ปฏิกริยาของน้ำยาเป็นน้ำ เมื่อสัมผัสบนกระดาษเคมีส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถเห็นข้อความในส่วนนั้นได้

อาบน้ำยา Desensitizing Ink
เป็นการอาบน้ำยาเฉพาะจุด เพื่อต้องการให้เห็นบางส่วน ที่ต้องการให้เห็น เป้นอีกหมึกชนิดหนึ่งที่ใช้กับงาน สลิปเงินเดือน
เคลือบบางส่วนให้เห็นเฉพาะ CB, CF หรือลูกค้าใช้เป็นกระดาษปอนด์ แต่ต้องการให้เห็นข้อความบางส่วน


Visitors: 802,778