ตัวอย่างแบบฟอร์มกระดาษต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งานกระดาษต่อเนื่อง

ใบกำกับภาษี TAX INVOICE
ลูกค้านิยมใช้อยู่ที่ 4-6 ชั้น ยกตัวอย่าง เช่น

  • ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (สำหรับลูกค้า)
  • ต้นฉบับ ใบแจ้งหนี้ สำเนาใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (สำหรับลูกค้า)
  • สำเนา ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (สำหรับลูกค้า)
  • สำเนาใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า (สำหรับบริษัท)

       ใบเสร็จรับเงิน RECEIPT
       โดยส่วนมากลูกค้าจะนิยมใช้อยู่ที่ 2-3 ชั้นยกตัวอย่างเช่น

                ชั้นที่ 1 ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับ ลูกค้า)
                ชั้นที่ 2 สำเนา ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับบัญชี)
                ชั้นที่ 3 สำเนา ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับบริษัท)

 
 

ใบกำกับภาษี (กรณีเอกสารออกเป็นชุด)
โดยส่วนมากลูกค้าจะนิยมใช้อยู่ที่ 5-7 ชั้น ยกตัวอย่างเช่น

ชั้นที่ 1 ต้นฉบับ ใบกำกับภาษี (สำหรับ ลูกค้า)
ชั้นที่ 2 ต้นฉบับ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ (สำหรับลูกค้า)
ชั้นที่ 3 สำเนา ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ (สำหรับบัญชี)
ชั้นที่ 4 สำเนา ใบกำกับภาษี (สำหรับบัญชี)
ชั้นที่ 5 ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน (สำหรับลูกค้า)

      สลิปเงินเดือน (PAY SLIP)
      แนะนำให้ใช้ 3 ชั้น เพราะจะป้องกันการมองเห็นได้ดีที่สุด

         ชั้นที่ 1 ข้อมูลต่างๆเช่น ชื่อ, แผนก, รายรับ (ฝ่ายบุคคลเก็บไว้)
         ชั้นที่ 2 เห็นแค่ชื่อ-นามสกุล, แผนก และจะมี Masking ปิดไว้
                  รวมถึงจะติดกาวกับชั้นที่ 3 (สำหรับพนักงาน)
         ชั้นที่ 3 ข้อมูลต่างๆ เหมือนกันชั้นที่ 1 (สำหรับพนักงาน)
                  ส่วนด้านหลังนั้นจะมี Masking ปิดทึบทั้งหน้า

 
   

การเลือกสีกระดาษงานพิมพ์
ทางเรามีกระดาษให้เลือก 5 สี ได้แก่

สีที่ 1 สีขาว
สีที่ 2 สีฟ้า
สีที่ 3
สีชมพู
สีที่ 4
สีเขียว
สีที่ 5
สีเหลือง

ซึ่งแต่ละชั้นลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบ

   
 
 
ต้องการแบบฟอร์มเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย @LINE ID : @doubleprintsale หรือ คลิกที่รูป
โทรศัพท์ : 02-417-8300 มือถือ : 086-338-7355
E-mail : doubleprintinter@gmail.com, doubleprintinter@hotmail.com
                    จำหน่ายและผลิตกระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมี 9x11, 9.5x11, 9x12, 9x5.5, 9x6, 9x7 ฯลฯ จำนวนเคมี 1-9 ชั้น
Visitors: 816,414